Gå til meny
Det er rett å gjøre opprør

DN og sutrevenstre

I lederartikkelen «Sutrerne» viser Dagens Næringsliv tannløsheten til venstresosialdemokratene i sutrepartiet Rødt, og hvorfor det er nødvendig å bygge et nytt kommunistisk parti i Norge.

«En gang sang de røde garder om å klynge opp kapitalistene i lyktestolper. Dagens ytre venstre har forfalt til sutring.» Slik begynner lederartikkelen til Dagens Næringsliv (DN) 11. oktober 2011. Bakgrunnen er at journalist for Klassekampen og tidligere leder i Rød Ungdom Mímir Kristjánsson har skrevet en bok om rikinger i Norge.

DN skriver:

«Han liker ikke Stein Erik Hagen, Olav Thon og John Fredriksen når de klager over skatten. Til gjengjeld liker Kristjánsson Petter Stordalen. Fenomenet er interessant – ikke at rikfolk jamrer over skatten, det har de alltid gjort – men dagens systemkritikk fra venstre.

Kristjánsson (25) har vært leder i Rød Ungdom. For noen tiår siden, da denne bevegelsens moderparti het AKP (ml), var kritikken av verdens bedrøvelige tilstand fundert på en analyse tilhengerne mente var vitenskapelig. Det handlet om klassekamp og dialektisk materialisme. Hva kapitalistene personlig mente og sa, var uinteressant, det var samfunnsrollen de spilte, som betydde noe. Ifølge marxistenes analyse førte de økonomiske jernlovene verden frem mot et kommunistisk samfunn – eller barbari. I AKPs spesielle variant av marxismen trengte utviklingen et dytt i riktig retning. Derfor trengte man et kaderparti.»

Tannløs sutring

Videre viser DN til fellestrekk mellom Kristjánssons og demonstrantene på Wall Street i New York: «Også de er inderlig forbannet over kapitalistenes ugjerninger, men virker uten evne eller vilje til å fortelle hva de ønsker seg i stedet. […] Så lenge kapitalismekritikken fra den engasjerte venstresiden begrenser seg til moralisme og sutring, kan rikfolk – uansett hvordan de lever og hva de mener – sove veldig godt om natten.»

DNs analyse av venstresosialdemokratiets sutrende tannløshet treffer innertier. Mímir Kristjánsson, Rødt og Rød Ungdom utgjør ingen trussel mot kapitalistenes diktatur i Norge, men er underbruk for dette diktaturet. De har lenket seg fast til den norske krigsregjeringa som bomber Afghanistan og framstår bare som litt mer liksom-venstre enn bombepartiet SV.

Kapitalisme dreper

Mer enn noensinne trengs det et kaderparti som – jamfør DNs lederartikkel – gjør det vanskelig for kapitalistene å «sove veldig godt om natten», som avslører kapitalismens barbari og «forteller hva de ønsker seg i stedet» og som «gir utviklingen et dytt i riktig retning». Kapitalismen slakter ned titalls millioner med krig og sult hvert år og ødelegger jorda vi bor på. Veien ut av dette barbariet er revolusjon og kommunisme – arbeiderklassens og verdens undertrykte folks frigjøring fra kapitalistenes diktatur og imperialisme. Til denne kampen trenger Norge et revolusjonært, kommunistisk parti.

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom kjemper sammen med Tjen folket for å bygge dette partiet. Veien framover går ikke gjennom sutring, moralisme og sofaradikalisme, men aktivisme og langsiktig arbeid. For oss er folk viktige. Vi trenger deg mot Norges kriger – vi trenger deg til å være med å gi kapitalistene dårlig søvn om natta.

Revolusjonær Kommunistisk Ungdom

13.10.2011