Gå til meny

Vanlige folk får svi – mens politikerne går fri

Dagbladet melder i dag at ei 25 år gammel dame fra Drammen er dømt til seks måneders fengsel for trygdesvindel.

Dette bekrefter at det ikke er likhet for loven i Norge. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik var en av politikerne som fikk utbetalt for mye i pensjon i 2006 fordi han ikke opplyste pensjonsstyret om sin nye stilling ved Fredssenteret. Men Økokrim henla saken, og Riksadvokaten valgte å ikke ta opp saken da de blei anmoda om det siden Bondevik og andre visstnok hadde rydda opp sjøl.

Et annet tilfelle gjaldt en bussjåfør som sjøl sa i fra til NAV at han hadde fått utbetalt 168.000 kroner for mye i attføringsstønad. Han ba sjøl om å betale tilbake beløpet. Men han blei ikke fritatt for straffskyld, sjøl om det var sannsynlig at han ikke hadde oppdaga i tide at han hadde fått for mye i støtte på grunn av språkproblemer, siden bussjåføren ikke hadde norsk som morsmål. Og dette er vanlig praksis hos NAV og politiet – at en ønsker å tilbakebetale gjør ikke at en blir fritatt for straff.

Men for stortingspolitikere gjelder altså andre regler…

RKU

26.06.2009